Sennac Privacy en Toestemming 

Lees hier meer over Privacy en Toestemming bij Sennac

PRIVACYBELEID

Privacyverklaring Sennac International en Sennac International Services

 Laatste update: 15-03-2023

 Wij hechten veel waarde aan uw privacy.

 Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden) vormt de basis waarop alle persoonlijke informatie die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Sennac International B.V. zal worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

 

 De term “Persoonsgegevens” verwijst naar informatie over u persoonlijk (cv en gerelateerde informatie). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van de technologie, onze gegevenspraktijken onderhevig zijn aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, zullen we onze Privacyverklaring bijwerken om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen. We raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor de belangrijkste doeleinden van de administratieve verwerking van cv’s van kandidaten. 

 1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen

 U kunt ons informatie verstrekken door formulieren in te vullen op onze website(s), app of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail, via ons platform of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met ons kantoor. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan die hier beschreven en wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen of anderszins delen met enig ander bedrijf buiten Sennac International B.V., behalve voor wervingsdoeleinden in het geval u als kandidaat wilt worden voorgesteld voor een opdracht bij een bedrijf buiten Sennac International B.V.

1.2 Gebruik van IP-adres

 We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer in een netwerk of op internet identificeert.

1.3 Informatie over u en uw apparaat

 Elke keer dat u onze Diensten gebruikt, kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:technische informatie, inclusief het type apparaat dat u gebruikt, een unieke apparaat-ID (bijvoorbeeld het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het Apparaat of het mobiele telefoonnummer dat door het Apparaat wordt gebruikt), informatie over het mobiele netwerk, uw mobiele besturingssysteem, tijdzone-instelling, uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende websiteadressen (de “Apparaatinformatie”).informatie die op uw Apparaat is opgeslagen, inclusief inloggegevens en eerdere locatiegeschiedenis (de “Inhoudsinformatie”).

 1. OPENBAARMAKING van uw gegevens

 Uw persoonsgegevens worden daarom niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan verdere derden, tenzij dit noodzakelijk is om de dienst te verlenen of het contract te voltooien. Sennac International B.V. is wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties als deze om informatie vragen. Houd er rekening mee dat we deze informatie alleen zullen doorgeven in het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als we verplicht zijn om deze gegevens bekend te maken door een rechterlijke uitspraak.

 1. Gegevensintegriteit en -beveiliging

 We doen ons uiterste best om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van alle Persoonsgegevens in onze databases te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databases te beschermen.

 Onze servers en onze databases worden beschermd door industriestandaard beveiligingstechnologie.

 We nemen gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde dienstverlenende bedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

 Niettemin kunnen we helaas niet garanderen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, we nemen alle redelijke stappen om dit te voorkomen.

 1. UW RECHTEN: toegang tot gegevens en correcties

 Zodra we een mogelijk schriftelijk verzoek van u ontvangen, zullen we vragen stellen over uw identiteit om ervoor te zorgen dat we uw Persoonsgegevens niet aan iemand anders bekendmaken en we gaan vervolgens verder met het bekendmaken van de Persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook Persoonsgegevens corrigeren, wijzigen of verwijderen die onjuist blijken te zijn.

 Uw verzoek wordt snel behandeld, binnen 30 dagen.

 Als u uw Persoonsgegevens wilt inzien of corrigeren of als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op info@sennac.com of als alternatief schrijven naar Sennac International B.V., Heemraadssingel 187, 3023 CB, Rotterdam.

 1. UW RECHTEN: recht op informatie en herroepingsrecht (recht om vergeten te worden)

 U kunt te allen tijde kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. Houd er ook rekening mee dat u ons uw verzoek kunt indienen om persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen te blokkeren, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien kunt u de toestemming die u ons hebt gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens intrekken. Neem hiervoor contact op met dit adres info@sennac.com of schrijf naar Sennac International B.V., Heemraadssingel 187, 3023 CB, Rotterdam.We beantwoorden graag al uw verdere vragen over ons gegevensbeschermingsbeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw verzoek wordt snel behandeld, binnen 30 dagen. Houd er rekening mee dat de regelgeving inzake gegevensbescherming en de manier waarop derden met gegevens omgaan (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen veranderen. Het is daarom raadzaam en noodzakelijk om op de hoogte te blijven van wijzigingen in wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

 1. Waar we uw persoonlijke informatie opslaan

 Wij slaan uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

 1. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

 Sennac bewaart persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden op uw verzoek onmiddellijk vernietigd. Financiële gegevens, meer bepaald informatie over de transacties die u uitvoert, worden opgeslagen volgens de fiscale looptijd van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

 1. Cookies

 We maken gebruik van zogenaamde “cookies” om de werking van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken. “Cookies” zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan de bruikbaarheid van onze website beperken.

 1. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics

 Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Zowel Google als Google Analytics maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website (Referrer URL) en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met websitegebruik en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruiksformulier Google: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html.

 1. Verzamelen en opslaan van gebruiksgegevens

 Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en tijd van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen enzovoort, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren. Gebruikersprofielen worden ook gemaakt door het gebruik van pseudoniemen. Ook hier is er geen verband tussen de persoon achter het pseudoniem en de verzamelde gebruiksgegevens. We verzamelen deze gegevens alleen voor statistische doeleinden om onze website verder te verbeteren en onze online aanwezigheid nog aantrekkelijker te maken. Deze gegevens worden alleen anoniem of onder een pseudoniem verzameld en opgeslagen en zijn niet te herleiden naar u als individu.

 1. KLACHTEN

 Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Sennac International B.V. kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 ‍Toestemming gebruik CV door Sennac International en Sennac International Services

Sennac wil graag met u/jou zaken doen.
Het zal je niet verrassen dat ook Sennac jouw privacy serieus neemt.
Met het insturen van je CV geef je ons toestemming om deze op te slaan in onze database. Tevens geef je daarmee toestemming om jouw CV te gebruiken om aan te bieden aan een potentiele opdrachtgever.

Sennac code of contracting:
     1. Jouw persoonlijke gegevens worden door ons nooit verkocht of gedeeld;
     2. Jouw persoonlijke en/of contactgegevens worden alleen aan de klant of tussenpartij gegeven indien dit relevant is voor een interview of eventuele plaatsing. Hiervan wordt
         telkens vooraf om jouw toestemming gevraagd.
     3. Verder wordt jouw CV:
              – door Sennac anoniem gemaakt door er een uniek nummer aan te geven;
              – door ons niet bewerkt;
              – nooit aangeboden zonder jouw medeweten;
              – altijd aangeboden met alleen dit unieke nummer en je voornaam of initialen.

Sennac werkt met de Introductie Overeenkomst indien er een interview met een klant/eindklant plaatsvindt, en voorafgaand aan een plaatsing wordt er altijd een Raamovereenkomst tussen zelfstandige partijen getekend. Interviews en werkzaamheden vinden niet plaats zonder getekende contracten.

Tenslotte heb je altijd het recht om de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen in te zien, en heb je ook altijd het recht om je gegevens te laten verwijderen. Voor onze volledige privacy verklaring verwijzen wij je naar onze website www.sennac.com

 Rotterdam, 15 maart 2023